środa, 13 lipca 2016

Do prezydenta Andrzeja Dudy trafił wniosek o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystąpiły do prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, które pozwalają na bezprzetargowe powierzania przez zamawiających własnych, jednoosobowym spółkom zleceń objętych do tej pory obowiązkiem przetargowania.


Jak podkreślają sygnatariusze pisma zapisy te zawierają nieobligatoryjną transpozycję zapisów nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych tj. możliwość powierzania usług osobom prawnym zewnętrznym wobec zamawiającego podmiotu publicznego tak jak gdyby były one podmiotami wewnętrznymi. PIGO i ZPGO pozytywnie oceniają fakt modyfikacji w nowelizacji PZP zapisów unijnej dyrektywy stwierdzając, że będzie to skutkować „większą wstrzemięźliwością przed nadużywaniem tej instytucji” (tzn in-house – przyp. red.)
 
- Zabrakło jednak w tych przepisach kluczowego zapisu – o który zabiegaliśmy – a mianowicie, aby expressis verbis uregulować, iż użycie „powierzenia” w trybie in-house jest wyjątkiem i przede wszystkim nie może być nadużywane do subsydiowania konkurencji przez monopol, a zatem potrzebny jest dowód na potrzebę użycia tej formuły – czytamy w skierowanym do prezydenta RP piśmie.
  Jak tłumaczą dalej autorzy listu obawiają się oni, że brak zapisu przesłanki stosowania wolnej ręki w trybie in-house może sugerować, że „jej użycie może być rezultatem chęci (np. namnażania etatów w celu umacniania władzy), a nie jakiejś – ściśle zdefiniowanej – potrzeby (np. braku podaży usług lub podaży spatologizowanej).

Sygnatariusze pisma podnoszą argument, że nadużywanie przepisu o in-house może sprawić, iż przedsiębiorstwa prywatne zostaną wykluczone z rynku, zaś same rynki zlikwidowane i zastąpione monopolem spółek publicznych.

czytaj więcej: http://www.portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz