piątek, 27 stycznia 2017

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”

W związku z planowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”, która odbędzie się 10 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali 001 Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.
Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką cyfryzacji procesów back-office w administracji rządowej i w szczególności implementacją systemu elektronicznych zamówień publicznych w administracji. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2017 r. na adres: malgorzata.kwiecinska-zalewska@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne – PREZENTACJA PROJEKTU. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

źródło : Ministerstwo Cyfryzacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz