piątek, 26 maja 2017

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Określa wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Oprócz wzoru formularza ogłoszenia o koncesji rozporządzenie wprowadza wzory nowych formularzy, dotychczas nieobowiązujących w odniesieniu do koncesji na roboty budowlane lub usługi (wstępnego ogłoszenia informacyjnego, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji, ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji, ogłoszenia o zmianie umowy koncesji). Zmiany w stosunku do dotychczasowego wzoru ogłoszenia o koncesji oraz wprowadzenie nowych formularzy wynikają m.in. z potrzeby uwzględnienia nowych wzorów ogłoszeń dla zamówień na roboty budowlane, a także uwzględnienia nowych wzorów ogłoszeń ustanowionych przez Komisję Europejską i zapewnienia spójności pomiędzy treścią formularzy ogłoszeń Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i Biuletynu Zamówień Publicznych, co umożliwi ich sprawniejsze wypełnianie. Ponadto, do treści formularzy zostały wprowadzone nowe pozycje, związane z wdrażaniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, wynikające z zastąpienia ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przewidziane w rozporządzeniu regulacje zmierzają do ujednolicenia treści i układu formularzy ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych do treści i układu formularzy ogłoszeń zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ww. rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 czerwca 2017 r.

Link do strony internetowej Dziennika Ustaw zawierający opublikowane rozporządzenie oraz treść ww. rozporządzenia https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/

źródło: Urząd Zamówień Publicznych

4 komentarze:

 1. Dobrze wiedzieć, że coś się zmieniło. Fajnie by było gdyby jeszcze bardziej nagłośnić sprawę, żeby ludzie wiedzieli :)

  OdpowiedzUsuń
 2. I teraz z pewnością będzie sporo zawirowań, bo ktoś nie doniesie odpowiedniego formularza albo nieświadomie złoży niepełną dokumentację... Warto by rzeczywiście to nagłośnić.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo przydatna informacja tylko szkoda właśnie że nie zostało to bardziej nagłośnione ponieważ dużo osób będzie miało wielkie zdziwienie przy składaniu wniosków. O takich informacjach od razu powinny pojawiać się w mediach.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ciekawy post. Warto zapoznać się z całym rozporządzeniem. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń