poniedziałek, 30 października 2017

Kontrole UZP dotyczące ogłoszeń

Kontrole Urzędu Zamówień Publicznych, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych zarówno w BZP jak i Dzienniku Urzędowym UE wskazują na kilka uchybień, których dopuścili się zamawiający.

Podsumowując:

1. Za naruszenie przepisów dyrektywy unijnej uznano dokonanie publikacji ogłoszenia przed dniem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów ogłoszeń publikowanych na poziomie krajowym, bez względu na to czy zamawiający ma obowiązek ich publikacji czy tez nie.

2. Za naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp należy uznać nieopublikowanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu w sytuacji, gdy zmianie uległa treść SIWZ dotycząca warunków udziału w postępowaniu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zmiany zostały naniesione na treść SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Za naruszenie art. art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp uznaje się sprzeczność treści SIWZ i opublikowanego ogłoszenia trwająca przez całe postępowanie i nieusunięte przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią tego przepisu zamawiający powinien dokonać zmiany ogłoszenia i usunąć nieścisłości w treści. W postępowaniu będącym przedmiotem kontroli zamawiający dopuścił się naruszenia polegającego na sprzeczności treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie dotyczącym terminu związania oferta podając w ogłoszeniu 12 miesięcy, a w SIWZ 90 dni.


Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz