czwartek, 22 lutego 2018

Vademecum wiedzy o wykonawcach użytecznym narzędziem zamawiającychKrajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców Sp. z o.o. jako niezależna podmiotowo i kapitałowo spółka realizuje Program Certyfikacji Wykonawców Zamówień Publicznych. Program pełni istotną rolę w zmieniających się przepisach prawa zamówień publicznych.
Głównym celem programu stworzonego przez Krajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców jest weryfikacja podmiotów działających na rynku zamówień publicznych pod względem prawidłowości i jakości zrealizowanych przez nie umów. Podmiot przystępujący do programu zostaje poddany procesowi certyfikacji. Certyfikacja przebiega kilkuetapowo. Najważniejszy z etapów dotyczy sprawdzenia jakości postępowań realizowanych przez certyfikowaną firmę w okresie ostatnich 3 lat.
Pozytywny wynik przeprowadzonego postępowania pozwala na przyznanie Certyfikatu Sprawdzonego Wykonawcy Zamówień Publicznych, dokumentu potwierdzającego doświadczenie, profesjonalizm oraz wiarygodność certyfikowanego podmiotu.
W związku z realizowanym programem Krajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców Sp. z o.o. oddaje do dyspozycji Zamawiających bezpłatne narzędzie w postaci Bazy Wykonawców (https://certyfikacjawykonawcow.pl/baza-wykonawcow.html), zawierającej zestawienie podmiotów działających na rynku zamówień publicznych. W Bazie znajduje się również Wykaz Certyfikowanych Wykonawców.
Każdy podmiot, który przeszedł proces certyfikacji zakończony przyznaniem certyfikatu, otrzymał w niniejszym wykazie swoją podstronę, na której zostały zamieszczone informacje o profilu działalności podmiotu, certyfikat wraz z datą jego ważności oraz przede wszystkim referencje Zamawiających w postaci plików PDF z możliwością ich przejrzenia lub zapisania na dysku. Udzielając zamówienia publicznego podmiotowi wyróżnionemu Certyfikatem Sprawdzonego Wykonawcy Zamówień Publicznych, zamawiający zyskują dodatkową informację, pomocną w ocenie, czy dany podmiot sprosta warunkom realizacji umowy zawartej w trybie zamówień publicznych oraz czy jakość wykonanych usług/zleceń pozostanie bez zarzutu.
Więcej informacji na temat Krajowego Centrum Certyfikacji Zamówień Publicznych Sp. z o.o. oraz Programu Certyfikacji Wykonawców Zamówień Publicznych znajduje się na stronie internetowej https://certyfikacjawykonawcow.pl/.
5 komentarzy: