środa, 8 marca 2017

Powołanie Rady Zamówień Publicznych

Uroczystość powołania członków Rady Zamówień Publicznych odbyła się w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów powołał 15 członków Rady.
 
Rada Zamówień Publicznych, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, będzie wspierać Prezesa Urzędu w działaniach związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. Jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa UZP. Rada: wyraża swoją opinię w sprawach istotnych dla systemu zamówień publicznych, opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych, opiniuje roczne sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, ustala zasady etyki zawodowej w instytucjach tworzących system zamówień publicznych.


Grupa Biznes Polska
źródło: Ministerstwo RozwojuBrak komentarzy:

Prześlij komentarz