czwartek, 30 marca 2017

Prawo zamówień publicznych: zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zamiany w treści ogłoszenia o zamówieniu po jego publikacji w BIP lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej to częsta instytucja stosowana przez Zamawiających. Z perspektywy Wykonawcy wymaga to często zmiany treści jego oferty. Zmiany, których dokonują Zamawiający możemy podzielić na istotne i nieistotne.

W przypadku zmiany istotnej Zamawiający musi pamiętać o dodatkowych ustawowych wymaganiach. Za istotną zmianę uznajemy zmiany, które dotyczą określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. Zgodnie z orzecznictwem nawet drobna modyfikacja w zakresie opisu przedmiotu zamówienia polegająca na  zmianie jednego słowa lub doprecyzowaniu określeń użytych w treści wymogów postawionych wykonawcom, jest z definicji zmianą istotną ( Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19.07.2016r. , IV SA/GI 989/15). Katalog istotnych zmian, który znajdziemy w ustawie Pzp nie jest zamknięty z uwagi na to każdorazowo  należy rozpatrzyć z jaką zmianą mamy do czynienia. To ustalenie determinuje kolejne kroki Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający ustali, że zmiana ma charakter zmiany istotnej wówczas zobowiązany jest przedłużyć termin składania ofert. Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia  wartości  równej lub przekraczającej  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w przetargu nieograniczonym, a w przypadku przetargu ograniczonego nie może być krótszy niż 30 dni. Z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy korzystając z trybu przetargu ograniczonego zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Terminy te ulegały zmianą przy nowelizacji. Jednak istotne jest również ustalenie jak liczyć  przedłużony termin składania ofert. Termin liczymy od dnia przekazania zmiany do BIP lub Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej według zasady, że nie wliczamy do niego dnia przekazania zmiany.  Po zamieszczeniu treści zmiany odpowiednio  BIP lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczamy informacje również na stronie.
Analizując bliżej temat zmiany treści ogłoszenia musimy zwrócić również uwagę na sankcje z tym związane, które grożą Zamawiającemu. Naruszenie przepisów o zmianie treści ogłoszenie prowadzi do sankcji określonej w art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp czyli konieczności unieważnienia postępowania. Przykłady z orzecznictwa pokazują, że takie sankcje były już stosowane. Zwrócić również należy, ze w zakres zmiany treści ogłoszenia wchodzi również miana treści SIWZ, które prowadzą w konsekwencji do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Z punktu widzenia formalnego zmiana zamieszczana jest poprzez wskazanie jak brzmiała podlegająca zmianie pierwotna część ogłoszenia i wskazanie jak brzmi nowa wersja tego zapisu. Dodam, że bardzo często Zamawiający z uwagi na bardzo małą ilość dostępnych znaków w formularzy zmiany zwłaszcza postępowań powyżej progów zawiera skróconą wersję zmian. 

Autor: Daria Rychlik 
http://zamowieniaiochrona.com.pl/

3 komentarze:

  1. Dobry poradnik dla wykonawców zmuszonych do aktualizowania swojej oferty. Lepiej się nad tym pochylić niż później płacić kary. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam, polecam korzystać z licytacji i przetargów na witrynie https://aleo.com/pl/ Sam korzystam i śledzę. Ostatnio wygrałem jeden z ważniejszych przetargów dla mojej firmy. Polecam wszystkim przedsiębiorcom. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń

  3. Promocje bankowe - klucz do korzyści finansowych. Odkryj oferty, zyskaj bonusy. Inwestycja w wygodę i zyskowność. http://nabiznes.pl/

    OdpowiedzUsuń