wtorek, 11 kwietnia 2017

PARP: dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych. Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 

Wnioskodawcami mogą być:
  1. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  3. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
  4. branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),
  5. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
  6. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),
  7. przedsiębiorcy.
Wnioski można składać wspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Dostępna w konkursie
alokacja wynosi 2 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 800 000,00 zł. (co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu). Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz zgłaszać telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 do 93.

Więcej informacji oraz pełną dokumentację wraz z regulaminem znajdziecie Państwo na stronie PARP : http://power.parp.gov.pl/nabor-2017/
 

1 komentarz:

  1. Analizy rynku pod kątem dofinansowania z instytucji publicznych to wyjątkowo ciekawy temat, o którym sporo piszę na swoim blogu :)

    OdpowiedzUsuń